Adding Serbian latin translations (#6146)

Serbian latin (sr-Latn) is generated automatically from Serbian (sr) translation. Also changed some wording in original (Serbian) translation.
master
Branko Kokanovic 6 years ago committed by Yamagishi Kazutoshi
parent 764f876953
commit 21b9da6418
 1. 1
    app/helpers/settings_helper.rb
 2. 259
    app/javascript/mastodon/locales/sr-Latn.json
 3. 18
    app/javascript/mastodon/locales/sr.json
 4. 15
    app/views/user_mailer/confirmation_instructions.sr-Latn.html.erb
 5. 12
    app/views/user_mailer/confirmation_instructions.sr-Latn.text.erb
 6. 3
    app/views/user_mailer/password_change.sr-Latn.html.erb
 7. 3
    app/views/user_mailer/password_change.sr-Latn.text.erb
 8. 8
    app/views/user_mailer/reset_password_instructions.sr-Latn.html.erb
 9. 8
    app/views/user_mailer/reset_password_instructions.sr-Latn.text.erb
 10. 1
    config/application.rb
 11. 13
    config/locales/activerecord.sr-Latn.yml
 12. 63
    config/locales/devise.sr-Latn.yml
 13. 119
    config/locales/doorkeeper.sr-Latn.yml
 14. 75
    config/locales/simple_form.sr-Latn.yml
 15. 4
    config/locales/simple_form.sr.yml
 16. 723
    config/locales/sr-Latn.yml
 17. 14
    config/locales/sr.yml

@ -30,6 +30,7 @@ module SettingsHelper
ru: 'Русский',
sk: 'Slovensky',
sr: 'Српски',
'sr-Latn': 'Srpski (latinica)',
sv: 'Svenska',
th: 'ภาษาไทย',
tr: 'Türkçe',

@ -0,0 +1,259 @@
{
"account.block": "Blokiraj korisnika @{name}",
"account.block_domain": "Sakrij sve sa domena {domain}",
"account.disclaimer_full": "Navedene informacije možda ne odslikavaju korisnički profil u potpunosti.",
"account.edit_profile": "Izmeni profil",
"account.follow": "Zaprati",
"account.followers": "Pratioca",
"account.follows": "Prati",
"account.follows_you": "Prati Vas",
"account.hide_reblogs": "Sakrij podrške koje daje korisnika @{name}",
"account.media": "Mediji",
"account.mention": "Pomeni korisnika @{name}",
"account.moved_to": "{name} se pomerio na:",
"account.mute": "Mutiraj @{name}",
"account.mute_notifications": "Isključi obaveštenja od korisnika @{name}",
"account.posts": "Statusa",
"account.report": "Prijavi @{name}",
"account.requested": "Čekam odobrenje. Kliknite da poništite zahtev za praćenje",
"account.share": "Podeli profil korisnika @{name}",
"account.show_reblogs": "Prikaži podrške od korisnika @{name}",
"account.unblock": "Odblokiraj korisnika @{name}",
"account.unblock_domain": "Odblokiraj domen {domain}",
"account.unfollow": "Otprati",
"account.unmute": "Odmutiraj @{name}",
"account.unmute_notifications": "Uključi nazad obaveštenja od korisnika @{name}",
"account.view_full_profile": "Vidi ceo profil",
"boost_modal.combo": "Možete pritisnuti {combo} da preskočite ovo sledeći put",
"bundle_column_error.body": "Nešto je pošlo po zlu prilikom učitavanja ove komponente.",
"bundle_column_error.retry": "Pokušajte ponovo",
"bundle_column_error.title": "Mrežna greška",
"bundle_modal_error.close": "Zatvori",
"bundle_modal_error.message": "Nešto nije bilo u redu pri učitavanju ove komponente.",
"bundle_modal_error.retry": "Pokušajte ponovo",
"column.blocks": "Blokirani korisnici",
"column.community": "Lokalna lajna",
"column.favourites": "Omiljeni",
"column.follow_requests": "Zahtevi za praćenje",
"column.home": "Početna",
"column.lists": "Liste",
"column.mutes": "Mutirani korisnici",
"column.notifications": "Obaveštenja",
"column.pins": "Prikačeni tutovi",
"column.public": "Združena lajna",
"column_back_button.label": "Nazad",
"column_header.hide_settings": "Sakrij postavke",
"column_header.moveLeft_settings": "Pomeri kolonu ulevo",
"column_header.moveRight_settings": "Pomeri kolonu udesno",
"column_header.pin": "Prikači",
"column_header.show_settings": "Prikaži postavke",
"column_header.unpin": "Otkači",
"column_subheading.navigation": "Navigacija",
"column_subheading.settings": "Postavke",
"compose_form.lock_disclaimer": "Vaš nalog nije {locked}. Svako može da Vas zaprati i da vidi objave namenjene samo Vašim pratiocima.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "zaključan",
"compose_form.placeholder": "Šta Vam je na umu?",
"compose_form.publish": "Tutni",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive": "Obeleži multimediju kao osetljivu",
"compose_form.spoiler": "Sakrij tekst ispod upozorenja",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Ovde upišite upozorenje",
"confirmation_modal.cancel": "Poništi",
"confirmations.block.confirm": "Blokiraj",
"confirmations.block.message": "Da li ste sigurni da želite da blokirate korisnika {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Obriši",
"confirmations.delete.message": "Da li ste sigurni da želite obrišete ovaj status?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Obriši",
"confirmations.delete_list.message": "Da li ste sigurni da želite da bespovratno obrišete ovu listu?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Sakrij ceo domen",
"confirmations.domain_block.message": "Da li ste stvarno, stvarno sigurno da želite da blokirate ceo domen {domain}? U većini slučajeva, par dobrih blokiranja ili mutiranja su dovoljna i preporučljiva.",
"confirmations.mute.confirm": "Mutiraj",
"confirmations.mute.message": "Da li stvarno želite da mutirate korisnika {name}?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Otprati",
"confirmations.unfollow.message": "Da li ste sigurni da želite da otpratite korisnika {name}?",
"embed.instructions": "Ugradi ovaj status na Vaš veb sajt kopiranjem koda ispod.",
"embed.preview": "Ovako će da izgleda:",
"emoji_button.activity": "Aktivnost",
"emoji_button.custom": "Proizvoljno",
"emoji_button.flags": "Zastave",
"emoji_button.food": "Hrana & piće",
"emoji_button.label": "Ubaci smajli",
"emoji_button.nature": "Priroda",
"emoji_button.not_found": "Nema smajlija!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
"emoji_button.objects": "Objekti",
"emoji_button.people": "Ljudi",
"emoji_button.recent": "Najčešće korišćeni",
"emoji_button.search": "Pretraga...",
"emoji_button.search_results": "Rezultati pretrage",
"emoji_button.symbols": "Simboli",
"emoji_button.travel": "Putovanja & mesta",
"empty_column.community": "Lokalna lajna je prazna. Napišite nešto javno da lajna produva!",
"empty_column.hashtag": "Trenutno nema ništa na ovom heštegu.",
"empty_column.home": "Vaša lajna je prazna! Posetite {public} ili koristite pretragu da počnete i upoznajete nove ljude.",
"empty_column.home.public_timeline": "javna lajna",
"empty_column.list": "U ovoj listi još nema ničega. Kada članovi liste objave nove statuse, oni će se pojavljivati ovde.",
"empty_column.notifications": "Trenutno nemate obaveštenja. Družite se malo da započnete razgovore.",
"empty_column.public": "Ovde nema ničega! Napišite nešto javno, ili nađite korisnike sa drugih instanci koje ćete zapratiti da popunite ovu prazninu",
"follow_request.authorize": "Odobri",
"follow_request.reject": "Odbij",
"getting_started.appsshort": "Aplikacije",
"getting_started.faq": "ČPP",
"getting_started.heading": "Da počnete",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodont je softver otvorenog koda. Možete mu doprineti ili prijaviti probleme preko GitHub-a na {github}.",
"getting_started.userguide": "Korisničko uputstvo",
"home.column_settings.advanced": "Napredno",
"home.column_settings.basic": "Osnovno",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtriraj regularnim izrazima",
"home.column_settings.show_reblogs": "Prikaži i podržavanja",
"home.column_settings.show_replies": "Prikaži odgovore",
"home.settings": "Postavke kolone",
"keyboard_shortcuts.back": "da odete nazad",
"keyboard_shortcuts.boost": "da podržite",
"keyboard_shortcuts.column": "da se prebacite na status u jednoj od kolona",
"keyboard_shortcuts.compose": "da se prebacite na pisanje novog tuta",
"keyboard_shortcuts.description": "Opis",
"keyboard_shortcuts.down": "da se pomerite na dole u listi",
"keyboard_shortcuts.enter": "da otvorite status",
"keyboard_shortcuts.favourite": "da označite kao omiljeno",
"keyboard_shortcuts.heading": "Prečice na tastaturi",
"keyboard_shortcuts.hotkey": "Prečica",
"keyboard_shortcuts.legend": "da prikažete ovaj podsetnik",
"keyboard_shortcuts.mention": "da pomenete autora",
"keyboard_shortcuts.reply": "da odgovorite",
"keyboard_shortcuts.search": "da se prebacite na pretragu",
"keyboard_shortcuts.toot": "da započnete skroz novi tut",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "da ne budete više na pretrazi/pravljenju novog tuta",
"keyboard_shortcuts.up": "da se pomerite na gore u listi",
"lightbox.close": "Zatvori",
"lightbox.next": "Sledeći",
"lightbox.previous": "Prethodni",
"lists.account.add": "Dodaj na listu",
"lists.account.remove": "Ukloni sa liste",
"lists.delete": "Obriši listu",
"lists.edit": "Izmeni listu",
"lists.new.create": "Dodaj listu",
"lists.new.title_placeholder": "Naslov nove liste",
"lists.search": "Pretraži među ljudima koje pratite",
"lists.subheading": "Vaše liste",
"loading_indicator.label": "Učitavam...",
"media_gallery.toggle_visible": "Uključi/isključi vidljivost",
"missing_indicator.label": "Nije pronađeno",
"mute_modal.hide_notifications": "Sakrij obaveštenja od ovog korisnika?",
"navigation_bar.blocks": "Blokirani korisnici",
"navigation_bar.community_timeline": "Lokalna lajna",
"navigation_bar.edit_profile": "Izmeni profil",
"navigation_bar.favourites": "Omiljeni",
"navigation_bar.follow_requests": "Zahtevi za praćenje",
"navigation_bar.info": "O ovoj instanci",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Prečice na tastaturi",
"navigation_bar.lists": "Liste",
"navigation_bar.logout": "Odjava",
"navigation_bar.mutes": "Mutirani korisnici",
"navigation_bar.pins": "Prikačeni tutovi",
"navigation_bar.preferences": "Podešavanja",
"navigation_bar.public_timeline": "Združena lajna",
"notification.favourite": "{name} je stavio Vaš status kao omiljeni",
"notification.follow": "{name} Vas je zapratio",
"notification.mention": "{name} Vas je pomenuo",
"notification.reblog": "{name} je podržao(la) Vaš status",
"notifications.clear": "Očisti obaveštenja",
"notifications.clear_confirmation": "Da li ste sigurno da trajno želite da očistite Vaša obaveštenja?",
"notifications.column_settings.alert": "Obaveštenja na radnoj površini",
"notifications.column_settings.favourite": "Omiljeni:",
"notifications.column_settings.follow": "Novi pratioci:",
"notifications.column_settings.mention": "Pominjanja:",
"notifications.column_settings.push": "Guraj obaveštenja",
"notifications.column_settings.push_meta": "Ovaj uređaj",
"notifications.column_settings.reblog": "Podrški:",
"notifications.column_settings.show": "Prikaži u koloni",
"notifications.column_settings.sound": "Puštaj zvuk",
"onboarding.done": "Gotovo",
"onboarding.next": "Sledeće",
"onboarding.page_five.public_timelines": "Lokalna lajna prikazuje sve javne statuse od svih na domenu {domain}. Združena lajna prikazuje javne statuse od svih ljudi koje prate korisnici sa domena {domain}. Ovo su javne lajne, sjajan način da otkrijete nove ljude.",
"onboarding.page_four.home": "Početna lajna prikazuje statuse ljudi koje Vi pratite.",
"onboarding.page_four.notifications": "Kolona sa obaveštenjima Vam prikazuje kada neko priča sa Vama.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodont je mreža nezavisnih servera koji se uvezuju da naprave jednu veću društvenu mrežu. Ove servere zovemo instancama.",
"onboarding.page_one.handle": "Vi ste na domenu {domain}, pa je Vaša puna identifikacija {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Dobrodošli na Mastodont!",
"onboarding.page_six.admin": "Administrator Vaše instance je {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Još malo, pa gotovo...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Prijatutno!",
"onboarding.page_six.apps_available": "Postoje {apps} dostupne za iOS, Android i druge platforme.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodont je slobodan softver otvorenog koda. Možete prijavljivati greške, potraživati nove funckionalnosti, ili učestvujući u programiranju. Naš izvorni kod je ovde: {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "smernice zajednice",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Pročitejte {guidelines} domena {domain}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobilne aplikacije",
"onboarding.page_three.profile": "Izmenite profil da promenite avatar, biografiju i ime za prikaz. Tamo ćete naći i ostala podešavanja.",
"onboarding.page_three.search": "Korisite pretragu da nađete ljude i gledate heštegove, kao što su {illustration} i {introductions}. Da nađete osobu koja nije na ovoj instanci, koristite njenu punu identifikaciju.",
"onboarding.page_two.compose": "Pišite statuse iz prve kolone. Možete otpremati slike, menjati podešavanja privatnosti, i dodavati upozorenja za osetljiv sadržaj preko ikonica ispod.",
"onboarding.skip": "Preskoči",
"privacy.change": "Podesi status privatnosti",
"privacy.direct.long": "Objavi samo korisnicima koji su pomenuti",
"privacy.direct.short": "Direktno",
"privacy.private.long": "Objavi samo pratiocima",
"privacy.private.short": "Samo za pratioce",
"privacy.public.long": "Objavi na javnoj lajni",
"privacy.public.short": "Javno",
"privacy.unlisted.long": "Ne objavljuj na javnim lajnama",
"privacy.unlisted.short": "Neizlistano",
"relative_time.days": "{number}d",
"relative_time.hours": "{number}h",
"relative_time.just_now": "sada",
"relative_time.minutes": "{number}m",
"relative_time.seconds": "{number}s",
"reply_indicator.cancel": "Poništi",
"report.placeholder": "Dodatni komentari",
"report.submit": "Pošalji",
"report.target": "Prijavljujem {target}",
"search.placeholder": "Pretraga",
"search_popout.search_format": "Napredni format pretrage",
"search_popout.tips.hashtag": "hešteg",
"search_popout.tips.status": "status",
"search_popout.tips.text": "Traženjem običnog teksta ćete dobiti sva pronađena imena, sva korisnička imena i sve nađene heštegove",
"search_popout.tips.user": "korisnik",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {rezultat} few {rezultata} other {rezultata}}",
"standalone.public_title": "Pogled iznutra...",
"status.cannot_reblog": "Ovaj status ne može da se podrži",
"status.delete": "Obriši",
"status.embed": "Ugradi na sajt",
"status.favourite": "Omiljeno",
"status.load_more": "Učitaj još",
"status.media_hidden": "Multimedija sakrivena",
"status.mention": "Pomeni korisnika @{name}",
"status.more": "Još",
"status.mute_conversation": "Mutiraj prepisku",
"status.open": "Proširi ovaj status",
"status.pin": "Prikači na profil",
"status.reblog": "Podrži",
"status.reblogged_by": "{name} podržao(la)",
"status.reply": "Odgovori",
"status.replyAll": "Odgovori na diskusiju",
"status.report": "Prijavi korisnika @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Kliknite da vidite",
"status.sensitive_warning": "Osetljiv sadržaj",
"status.share": "Podeli",
"status.show_less": "Prikaži manje",
"status.show_more": "Prikaži više",
"status.unmute_conversation": "Uključi prepisku",
"status.unpin": "Otkači sa profila",
"tabs_bar.compose": "Napiši",
"tabs_bar.federated_timeline": "Združeno",
"tabs_bar.home": "Početna",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokalno",
"tabs_bar.notifications": "Obaveštenja",
"ui.beforeunload": "Ako napustite Mastodont, izgubićete napisani nacrt.",
"upload_area.title": "Prevucite ovde da otpremite",
"upload_button.label": "Dodaj multimediju",
"upload_form.description": "Opiši za slabovide osobe",
"upload_form.undo": "Opozovi",
"upload_progress.label": "Otpremam...",
"video.close": "Zatvori video",
"video.exit_fullscreen": "Napusti ceo ekran",
"video.expand": "Proširi video",
"video.fullscreen": "Ceo ekran",
"video.hide": "Sakrij video",
"video.mute": "Ugasi zvuk",
"video.pause": "Pauziraj",
"video.play": "Pusti",
"video.unmute": "Vrati zvuk"
}

@ -7,7 +7,7 @@
"account.followers": "Пратиоца",
"account.follows": "Прати",
"account.follows_you": "Прати Вас",
"account.hide_reblogs": "Сакриј погуравања од корисника @{name}",
"account.hide_reblogs": "Сакриј подршке које даје корисника @{name}",
"account.media": "Медији",
"account.mention": "Помени корисника @{name}",
"account.moved_to": "{name} се померио на:",
@ -17,7 +17,7 @@
"account.report": "Пријави @{name}",
"account.requested": "Чекам одобрење. Кликните да поништите захтев за праћење",
"account.share": "Подели профил корисника @{name}",
"account.show_reblogs": "Прикажи погуравања од корисника @{name}",
"account.show_reblogs": "Прикажи подршке од корисника @{name}",
"account.unblock": "Одблокирај корисника @{name}",
"account.unblock_domain": "Одблокирај домен {domain}",
"account.unfollow": "Отпрати",
@ -104,11 +104,11 @@
"home.column_settings.advanced": "Напредно",
"home.column_settings.basic": "Основно",
"home.column_settings.filter_regex": "Филтрирај регуларним изразима",
"home.column_settings.show_reblogs": "Прикажи и погуравања",
"home.column_settings.show_reblogs": "Прикажи и подржавања",
"home.column_settings.show_replies": "Прикажи одговоре",
"home.settings": "Поставке колоне",
"keyboard_shortcuts.back": "да одете назад",
"keyboard_shortcuts.boost": "да погурате",
"keyboard_shortcuts.boost": "да подржите",
"keyboard_shortcuts.column": "да се пребаците на статус у једној од колона",
"keyboard_shortcuts.compose": "да се пребаците на писање новог тута",
"keyboard_shortcuts.description": "Опис",
@ -155,7 +155,7 @@
"notification.favourite": "{name} је ставио Ваш статус као омиљени",
"notification.follow": "{name} Вас је запратио",
"notification.mention": "{name} Вас је поменуо",
"notification.reblog": "{name} је погурао Ваш статус",
"notification.reblog": "{name} је подржао(ла) Ваш статус",
"notifications.clear": "Очисти обавештења",
"notifications.clear_confirmation": "Да ли сте сигурно да трајно желите да очистите Ваша обавештења?",
"notifications.column_settings.alert": "Обавештења на радној површини",
@ -164,7 +164,7 @@
"notifications.column_settings.mention": "Помињања:",
"notifications.column_settings.push": "Гурај обавештења",
"notifications.column_settings.push_meta": "Овај уређај",
"notifications.column_settings.reblog": "Погуравања:",
"notifications.column_settings.reblog": "Подршки:",
"notifications.column_settings.show": "Прикажи у колони",
"notifications.column_settings.sound": "Пуштај звук",
"onboarding.done": "Готово",
@ -213,7 +213,7 @@
"search_popout.tips.user": "корисник",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {резултат} few {резултата} other {резултата}}",
"standalone.public_title": "Поглед изнутра...",
"status.cannot_reblog": "Овај статус не може да се погура",
"status.cannot_reblog": "Овај статус не може да се подржи",
"status.delete": "Обриши",
"status.embed": "Угради на сајт",
"status.favourite": "Омиљено",
@ -224,8 +224,8 @@
"status.mute_conversation": "Мутирај преписку",
"status.open": "Прошири овај статус",
"status.pin": "Прикачи на профил",
"status.reblog": "Погурај",
"status.reblogged_by": "{name} погурао(ла)",
"status.reblog": "Подржи",
"status.reblogged_by": "{name} подржао(ла)",
"status.reply": "Одговори",
"status.replyAll": "Одговори на дискусију",
"status.report": "Пријави корисника @{name}",

@ -0,0 +1,15 @@
<p>Dobrodošao <%= @resource.email %> !</p>
<p>Upravo ste napravili nalog na instanci <%= @instance %>.</p>
<p>Da potvrdite Vašu registraciju, molimo Vas kliknite na sledeći link: <br>
<%= link_to 'Potvrdi moj nalog', confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %></p>
<p>Ako link iznad ne radi, kopirajte i nalepite ovu adresu u adresnu traku: <br>
<span><%= confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %></span>
<p>Takođe pogledajte i <%= link_to 'pravila i uslove korišćenja', terms_url %>.</p>
<p>S poštovanjem,<p>
<p><%= @instance %> tim</p>

@ -0,0 +1,12 @@
Dobrodošao <%= @resource.email %> !
Upravo ste napravili nalog na instanci <%= @instance %>.
Da potvrdite Vašu registraciju, molimo Vas kliknite na sledeći link:
<%= confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %>
Takođe pogledajte i pravila i uslove korišćenja <%= terms_url %>
S poštovanjem,
<%= @instance %> tim

@ -0,0 +1,3 @@
<p>Zdravo <%= @resource.email %>!</p>
<p>Želimo samo da Vas obavestimo da je Vaša lozinka na Mastodont instanci <%= @instance %> promenjena.</p>

@ -0,0 +1,3 @@
Zdravo <%= @resource.email %>!
Želimo samo da Vas obavestimo da je Vaša lozinka na Mastodont instanci <%= @instance %> promenjena.

@ -0,0 +1,8 @@
<p>Zdravo <%= @resource.email %>!</p>
<p>Neko je zatražio link za promenu lozinke na instanci <%= @instance %>. Ovo možete uraditi klikom na link ispod.</p>
<p><%= link_to 'Promeni moju lozinku', edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %></p>
<p>Ignorišite ovu poruku, ako niste Vi bili ti koji ste zatražili promenu lozinke.</p>
<p>Lozinka se neće promeniti sve dok ne kliknete link iznad i ne napravite novu lozinku.</p>

@ -0,0 +1,8 @@
Zdravo <%= @resource.email %>!
Neko je zatražio link za promenu lozinke na instanci <%= @instance %>. Ovo možete uraditi preko linka ispod.
<%= edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %>
Ignorišite ovu poruku, ako niste Vi bili ti koji ste zatražili promenu lozinke.
Lozinka se neće promeniti sve dok ne kliknete link iznad i ne napravite novu lozinku.

@ -57,6 +57,7 @@ module Mastodon
:ru,
:sk,
:sr,
:'sr-Latn',
:sv,
:th,
:tr,

@ -0,0 +1,13 @@
---
sr-Latn:
activerecord:
errors:
models:
account:
attributes:
username:
invalid: samo slova, brojevi i donje crte
status:
attributes:
reblog:
taken: statusa već postoji

@ -0,0 +1,63 @@
---
sr-Latn:
devise:
confirmations:
confirmed: Adresa Vaše e-pošte je uspešno potvrđena.
send_instructions: U roku od nekoliko minuta primićete e-poštu sa uputstvom za potvrdu Vašeg naloga. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
send_paranoid_instructions: Ukoliko se adresa Vaše e-pošte nalazi u našoj bazi, u roku od nekoliko minuta primićete poruku sa uputstvom kako da potvrdite Vaš nalog. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
failure:
already_authenticated: Već ste prijavljeni.
inactive: Vaš nalog još nije aktiviran.
invalid: Neispravan %{authentication_keys} ili lozinka.
last_attempt: Imate još jedan pokušaj pre nego što Vaš nalog bude zaključan.
locked: Vaš nalog je zaključan.
not_found_in_database: Neispravan %{authentication_keys} ili lozinka.
timeout: Vreme trajanja Vaše sesije je isteklo. Za nastavak prijavite se ponovo.
unauthenticated: Za nastavak se morate prijaviti ili registrovati.
unconfirmed: Pre nastavka morate potvrditi svoj nalog.
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Mastodont: Uputstvo za potvrdu korisničkog naloga na instanci %{instance}'
password_change:
subject: 'Mastodont: Lozinka promenjena'
reset_password_instructions:
subject: 'Mastodont: Uputstvo za resetovanje lozinke'
unlock_instructions:
subject: 'Mastodont: Uputstvo za otključavanje korisničkog naloga'
omniauth_callbacks:
failure: Nismo u mogućnosti autorizovati Vas sa %{kind} nalogom zbog "%{reason}".
success: Uspešna autorizacija sa %{kind} naloga.
passwords:
no_token: Ne možete pristupiti ovoj stranici ako niste pratili vezu u imejlu za resetovanje lozinke. Ukoliko ste pratili vezu za resetovanje lozinke u poruci, molimo Vas da proverite da li ste koristili punu adresu.
send_instructions: U roku od nekoliko minuta primitićete poruku sa uputstvom za promenu Vaše lozinke. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
send_paranoid_instructions: Ukoliko se adresa Vaše e-pošte nalazi u našoj bazi, u roku od nekoliko minuta primićete poruku sa uputstvom za promenu Vaše lozinke. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
updated: Vaša lozinka je uspešno promenjena. Sada ste prijavljeni.
updated_not_active: Vaša lozinka nije uspešno promenjena.
registrations:
destroyed: Ćao! Vaš nalog je uspešno obrisan. Nadamo se da ćete se uskoro vratiti.
signed_up: Dobrodošli! Uspešno ste se registrovali.
signed_up_but_inactive: Uspešno ste se registrovali. Nažalost ne možete se prijaviti zato što Vaš nalog još nije aktiviran.
signed_up_but_locked: Uspešno ste se registrovali. Nažalost ne možete se prijaviti zato što je Vaš nalog zaključan.
signed_up_but_unconfirmed: Poruka za potvrdu Vašeg naloga je poslata na Vašu imejl adresu. Kliknite na vezu u imejlu da potvrdite svoj nalog. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
update_needs_confirmation: Uspešno ste ažurirali svoj nalog, ali treba da potvrdimo novu adresu Vaše e-pošte. Molimo Vas da proverite e-poštu i pratite link za potvrdu nove adrese Vaše e-pošte.
updated: Vaš nalog je uspešno ažuriran.
sessions:
already_signed_out: Uspešno ste se odjavili.
signed_in: Uspešno ste se prijavili.
signed_out: Uspešno ste se odjavili.
unlocks:
send_instructions: U roku od nekoliko minuta primićete imejl sa uputstvom za otključavanje Vašeg naloga. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
send_paranoid_instructions: koliko se adresa Vaše e-pošte nalazi u našoj bazi, u roku od nekoliko minuta primićete poruku sa uputstvom kako da otključate Vaš nalog. Molimo proverite i spam fasciklu ako niste primili poruku.
unlocked: Vaš nalog je uspešno otključan. Molimo Vas da se prijavite da biste nastavili.
errors:
messages:
already_confirmed: je već potvrđen, molimo Vas da se prijavite
confirmation_period_expired: je trebao biti potvrđen tokom perioda %{period}, molimo Vas da zatražite novi
expired: je istekao, molimo Vas da zatražite novi
not_found: nije pronađeno
not_locked: nije zaključan
not_saved:
few: "%{count} greške sprečavaju %{resource}a:"
many: "%{count} grešaka sprečavaju %{resource}a:"
one: '1 greška sprečava %{resource}a:'
other: "%{count} grešaka sprečavaju %{resource}a:"

@ -0,0 +1,119 @@
---
sr-Latn:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Ime aplikacije
redirect_uri: Adresa za preusmeravanje
scopes: Opseg važenja
website: Veb sajt aplikacije
errors:
models:
doorkeeper/application:
attributes:
redirect_uri:
fragment_present: ne može da sadrži fragment.
invalid_uri: mora biti ispravan URI.
relative_uri: mora biti apsolutni URI.
secured_uri: mora biti HTTPS/SSL URI.
doorkeeper:
applications:
buttons:
authorize: Autorizuj
cancel: Poništi
destroy: Uništi
edit: Izmeni
submit: Pošalji
confirmations:
destroy: Da li ste sigurni?
edit:
title: Izmeni aplikaciju
form:
error: Ops! Proverite formular za eventualne greške
help:
native_redirect_uri: Koristite %{native_redirect_uri} za lokalno testiranje
redirect_uri: Koristite jednu liniju po URI-ju
scopes: Odvojite opsege važenja sa belinama. Ostavite prazno za podrazumevane opsege važenja.
index:
application: Aplikacija
callback_url: Adresa za povratni poziv
delete: Obriši
name: Ime
new: Nova aplikacija
scopes: Opsezi važenja
show: Prikaži
title: Vaše aplikacije
new:
title: Nova aplikacija
show:
actions: Akcije
application_id: Klijentski ključ
callback_urls: Adrese za povratne pozive
scopes: Opseg važenja
secret: Klijentska tajna
title: 'Aplikacija: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Autorizuj se
deny: Odbij
error:
title: Dogodila se greška
new:
able_to: Biće u mogućnosti da
prompt: Aplikacija %{client_name} zahteva pristup Vašem nalogu
title: Potrebna autorizacija
show:
title: Kopirajte ovaj autorizacioni kod i nalepite ga u aplikaciju.
authorized_applications:
buttons:
revoke: Opozovi
confirmations:
revoke: Da li ste sigurni?
index:
application: Aplikacija
created_at: Autorizovana
date_format: "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
scopes: Opsezi važenja
title: Vaše autorizovane aplikacije
errors:
messages:
access_denied: Vlasnik resursa ili autorizacioni server su odbili zahtev.
credential_flow_not_configured: Tok Resource Owner Password Credentials nije uspeo pošto je Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials neiskonfigurisan.
invalid_client: Klijentska identifikacija nije uspela zbog nepoznatog klijenta, zato što klijent nije uključio identifikaciju ili zato što je iskorišćen nepodržani identifikacioni metod.
invalid_grant: Zadata identifikaciona dozvola je neispravna, istekla, opozvana, ne poklapa se sa adresom preusmeravanja ili je izdata nekog drugom klijentu.
invalid_redirect_uri: Uključena adresa preusmeravanja nije ispravna.
invalid_request: Obavezni parametar fali u zahtevu, zahtev uključuje nepodržanu vrednost parametra ili je parametar na neki drugi način pogrešan.
invalid_resource_owner: Zadati kredencijali vlasnika resursa nisu ispravni ili vlasnik resursa ne može biti nađen
invalid_scope: Zahtevani opseg važenja nije ispravan, nepoznat je ili je na neki drugi način pogrešan.
invalid_token:
expired: Pristupni token je istekao
revoked: Pristupni token je opozvan
unknown: Pristupni token nije ispravan
resource_owner_authenticator_not_configured: Greška u pronalaženju vlasnika resursa pošto Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator nije konfigurisan.
server_error: Identifikacioni server je naišao na neočekivanu situaciju zbog koje nije ispunio upućeni zahtev.
temporarily_unavailable: Identifikacioni server trenutno ne može da obradi zahtev jer je privremeno preopterećen ili je u režimu održavanja.
unauthorized_client: Klijent nije ovlašćen da izvrši ovaj zahtev ovim metodom.
unsupported_grant_type: Tip autorizacione dozvole nije podržan od strane autorizacionog servera.
unsupported_response_type: Autorizacioni server ne podržava ovaj tip odgovora.
flash:
applications:
create:
notice: Aplikacija napravljena.
destroy:
notice: Aplikacija obrisana.
update:
notice: Aplikacija ažurirana.
authorized_applications:
destroy:
notice: Aplikacija opozvana.
layouts:
admin:
nav:
applications: Aplikacije
oauth2_provider: OAuth2 provajder
application:
title: OAuth autorizacija potrebna
scopes:
follow: prati, blokira, odblokira i otprati naloge
read: čita podatke Vašeg naloga
write: objavljuje statuse u Vaše ime

@ -0,0 +1,75 @@
---
sr-Latn:
simple_form:
hints:
defaults:
avatar: PNG, GIF ili JPG. Najviše 2MB. Biće smanjena na 120x120px
digest: Poslato posle dužeg perioda neaktivnosti sa pregledom svih bitnih stvari koje ste dobili dok ste bili odsutni
display_name:
few: <span class="name-counter">%{count}</span> karaktera preostala
many: <span class="name-counter">%{count}</span> karaktera preostalo
one: <span class="name-counter">1</span> karakter preostao
other: <span class="name-counter">%{count}</span> karaktera preostalo
header: PNG, GIF ili JPG. Najviše 2MB. Biće smanjena na 700x335px
locked: Zahteva da pojedinačno odobrite pratioce
note:
few: <span class="note-counter">%{count}</span> karaktera preostal
many: <span class="note-counter">%{count}</span> karaktera preostalo
one: <span class="note-counter">1</span> karakter preostao
other: <span class="note-counter">%{count}</span> karaktera preostalo
setting_noindex: Utiče na Vaš javni profil i statusne strane
setting_theme: Utiče kako će Mastodont izgledati kada ste prijavljeni sa bilo kog uređaja.
imports:
data: CSV fajl izvezen sa druge Mastodont instance
sessions:
otp: Unesite dvofaktorski kod sa Vašeg telefona ili koristite jedan od kodova za oporavak.
user:
filtered_languages: Označeni jezici će za Vas biti isfiltrirani sa javnih lajni
labels:
defaults:
avatar: Avatar
confirm_new_password: Potvrdite novu lozinku
confirm_password: Potvrdite lozinku
current_password: Trenutna lozinka
data: Podaci
display_name: Ime za prikaz
email: Adresa e-pošte
expires_in: Ističe nakon
filtered_languages: Filtrirani jezici
header: Zaglavlje
locale: Jezik
locked: Zaključaj nalog
max_uses: Maksimalni broj korišćenja
new_password: Nova lozinka
note: Biografija
otp_attempt: Dvofaktorski kod
password: Lozinka
setting_auto_play_gif: Automatski puštaj animirane GIF-ove
setting_boost_modal: Prikaži dijalog za potvrdu pre davanja podrške
setting_default_privacy: Privatnost objava
setting_default_sensitive: Uvek označi multimediju kao osetljivu
setting_delete_modal: Prikaži dijalog za potvrdu pre brisanja tuta
setting_noindex: Odjavi se od indeksiranja search engine-a
setting_reduce_motion: Smanji pokrete u animacijama
setting_system_font_ui: Koristi sistemski font
setting_theme: Tema sajta
setting_unfollow_modal: Prikaži dijalog za potvrdu pre nego što otpratite nekoga
severity: Oštrina
type: Tip uvoza
username: Korisničko ime
interactions:
must_be_follower: Blokiraj obaveštenja od korisnika koji me ne prate
must_be_following: Blokiraj obaveštenja od ljudi koje ne pratim
must_be_following_dm: Blokiraj direktne poruke od ljudi koje ne pratim
notification_emails:
digest: Šalji e-poštu sa sažetkom
favourite: Šalji e-poštu kada neko stavi da mu je Vaš status omiljen
follow: Šalji e-poštu kada Vas neko zaprati
follow_request: Šalji e-poštu kada neko zatraži da Vas zaprati
mention: Šalji e-poštu kada Vas neko pomene
reblog: Šalji e-poštu kada neko podrži Vaš status
'no': Ne
required:
mark: "*"
text: obavezno
'yes': Da

@ -45,7 +45,7 @@ sr:
otp_attempt: Двофакторски код
password: Лозинка
setting_auto_play_gif: Аутоматски пуштај анимиране GIF-ове
setting_boost_modal: Прикажи дијалог за потврду пре погуравања
setting_boost_modal: Прикажи дијалог за потврду пре давања подршке
setting_default_privacy: Приватност објава
setting_default_sensitive: Увек означи мултимедију као осетљиву
setting_delete_modal: Прикажи дијалог за потврду пре брисања тута
@ -67,7 +67,7 @@ sr:
follow: Шаљи е-пошту када Вас неко запрати
follow_request: Шаљи е-пошту када неко затражи да Вас запрати
mention: Шаљи е-пошту када Вас неко помене
reblog: Шаљи е-пошту када неко погура Ваш статус
reblog: Шаљи е-пошту када неко подржи Ваш статус
'no': Не
required:
mark: "*"

@ -0,0 +1,723 @@
---
sr-Latn:
about:
about_hashtag_html: Ovo su javni statusi tagovani sa <strong>#%{hashtag}</strong>. Možete odgovarati na njih ako imate nalog bilo gde u fediversu.
about_mastodon_html: Mastodont je društvena mreža bazirana na otvorenim protokolima i slobodnom softveru otvorenog koda. Decentralizovana je kao što je decentralizovana e-pošta.
about_this: O instanci
closed_registrations: Registracije su trenutno zatvorene na ovoj instanci. Ipak! Možete naći drugu instancu na kojoj ćete napraviti nalog i odatle dobiti pristup istoj ovoj mreži.
contact: Kontakt
contact_missing: Nije postavljeno
contact_unavailable: N/A
description_headline: Šta je %{domain}?
domain_count_after: ostale instance
domain_count_before: Povezan na
extended_description_html: |
<h3>Dobro mesto za pravila</h3>
<p>Prošireni opis koji još nije postavljen.</p>
features:
humane_approach_body: Učeći od grešaka sa ostalih mreža, a da bi se borio protiv zloupotreba na društvenim mrežama, Mastodont pokušava da pravi što etičkije odluke prilikom razvoja.
humane_approach_title: Humaniji pristup
not_a_product_body: Mastodont nije komercijalna mreža. Nema reklama, nema skupljanja privatnih podataka, nema zaštićenih delova. Nema centralnog autoriteta.
not_a_product_title: Vi ste osoba, ne proizvod
real_conversation_body: Sa 500 karaktera na raspolaganju i podrškom za granularniji sadržaj i upozorenja na osetljiviji sadržaj, možete se izraziti kako god želite.
real_conversation_title: Pravljen za pravi razgovor
within_reach_body: Više aplikacija za iOS, Android, kao i druge platforme zahvaljujući ekosistemu dobrih API-ja će Vam omogućiti da ostanete u kontaktu sa prijateljima svuda.
within_reach_title: Uvek u kontaktu
find_another_instance: Nađite drugu instancu
generic_description: "%{domain} je server na mreži"
hosted_on: Mastodont hostovan na %{domain}
learn_more: Saznajte više
other_instances: Lista instanci
source_code: Izvorni kod
status_count_after: statusa
status_count_before: Koji su napisali
user_count_after: korisnika
user_count_before: Dom za
what_is_mastodon: Šta je Mastodont?
accounts:
follow: Follow
followers: Followers
following: Following
media: Multimedija
moved_html: "%{name} je pomeren na %{new_profile_link}:"
nothing_here: Ovde nema ništa!
people_followed_by: Ljudi koje %{name} prati
people_who_follow: Ljudi koji prate %{name}
posts: Tutovi
posts_with_replies: Tutovi i odgovori
remote_follow: Udaljena praćenja
reserved_username: Korisničko ime je rezervisano
roles:
admin: Administrator
moderator: Moderator
unfollow: Otprati
admin:
account_moderation_notes:
account: Moderator
create: Napravi
created_at: Datum
created_msg: Moderatorska beleška uspešno napravljena!
delete: Obriši
destroyed_msg: Moderatorska beleška uspešno obrisana!
accounts:
are_you_sure: Da li ste sigurni?
by_domain: Domen
confirm: Potvrdi
confirmed: Potvrđeno
demote: Ražaluj
disable: Isključi
disable_two_factor_authentication: Isključi 2FA
disabled: Isključena
display_name: Prikazano ime
domain: Domen
edit: Izmeni
email: E-pošta
enable: Uključi
enabled: Uključeno
feed_url: Adresa dovoda
followers: Pratioci
followers_url: Adresa pratioca
follows: Praćeni
inbox_url: Adresa sandučeta
ip: IP
location:
all: Sve
local: Lokalne
remote: Udaljene
title: Lokacija
login_status: Status prijave
media_attachments: Multimedijalni prilozi
memorialize: Prebaci u in memoriam
moderation:
all: Svi
silenced: Ućutkani
suspended: Suspendovani
title: Moderacija
moderation_notes: Moderatorske beleške
most_recent_activity: Najskorija aktivnost
most_recent_ip: Najskorija IP adresa
not_subscribed: Nije pretplaćen
order:
alphabetic: Abecedni
most_recent: Najskoriji
title: Redosled
outbox_url: Odlazno sanduče
perform_full_suspension: Izvrši kompletno isključenje
profile_url: Adresa profila
promote: Unapredi
protocol: Protokol
public: Javno
push_subscription_expires: PuSH subscription expires
redownload: Osveži avatar
reset: Resetuj
reset_password: Resetuj lozinku
resubscribe: Ponovo se pretplati
role: Ovlašćenja
roles:
admin: Administrator
moderator: Moderator
staff: Osoblje
user: Korisnik
salmon_url: Salmon adresa
search: Pretraga
shared_inbox_url: Adresa deljenog sandučeta
show:
created_reports: Prijave koje je napravio ovaj nalog
report: prijava
targeted_reports: Prijave napravljene o ovom nalogu
silence: Ućutkaj
statuses: Statusi
subscribe: Pretplati se
title: Nalozi
undo_silenced: Ukini ćutanje
undo_suspension: Ukini suspenziju
unsubscribe: Ukini pretplatu
username: Korisničko ime
web: Veb
action_logs:
actions:
confirm_user: "%{name} je potvrdio adresu e-pošte korisnika %{target}"
create_custom_emoji: "%{name} je otpremio novi emotikon %{target}"
create_domain_block: "%{name} je blokirao domen %{target}"
create_email_domain_block: "%{name} je stavio na crnu listu domen e-pošte %{target}"
demote_user: "%{name} je ražalovao korisnika %{target}"
destroy_domain_block: "%{name} je odblokirao domen %{target}"
destroy_email_domain_block: "%{name} je stavio na belu listu domen e-pošte %{target}"
destroy_status: "%{name} je uklonio status korisnika %{target}"
disable_2fa_user: "%{name} je isključio obaveznu dvofaktorsku identifikaciju za korisnika %{target}"
disable_custom_emoji: "%{name} je onemogućio emotikon %{target}"
disable_user: "%{name} je onemogućio prijavljivanje korisniku %{target}"
enable_custom_emoji: "%{name} je omogućio emotikon %{target}"
enable_user: "%{name} je omogućio prijavljivanje za korisnika %{target}"
memorialize_account: "%{name} je pretvorio stranu naloga %{target} kao in memoriam stranu"
promote_user: "%{name} je unapredio korisnika %{target}"
reset_password_user: "%{name} je resetovao lozinku korisniku %{target}"
resolve_report: "%{name} je odbacio prijavu %{target}"
silence_account: "%{name} je ućutkao nalog %{target}"
suspend_account: "%{name} je suspendovao nalog %{target}"
unsilence_account: "%{name} je ukinuo ćutanje nalogu %{target}"
unsuspend_account: "%{name} je ukinuo suspenziju nalogu %{target}"
update_custom_emoji: "%{name} je izmenio emotikon %{target}"
update_status: "%{name} je izmenio status korisnika %{target}"
title: Zapisnik
custom_emojis:
by_domain: Domen
copied_msg: Uspešno napravljena lokalna kopija emotikona
copy: Kopiraj
copy_failed_msg: Ne mogu da napravim lokalnu kopiju tog emotikona
created_msg: Emotikon uspešno napravljen!
delete: Obriši
destroyed_msg: Emotikon uspešno obrisan!
disable: Onemogući
disabled_msg: Emotikon uspešno onemogućen
emoji: Emotikon
enable: Omogući
enabled_msg: Emotikon uspešno omogućen
image_hint: PNG do 50KB
listed: Izlistan
new:
title: Dodaj novi proizvoljni emotikon
overwrite: Prepiši
shortcode: Prečica
shortcode_hint: Najmanje 2 karaktera, dozvoljeni su samo slova, brojevi i donje crte
title: Proizvoljni emotikoni
unlisted: Neizlistan
update_failed_msg: Ne mogu da ažuriram ovaj emotikon
updated_msg: emotikon uspešno ažuriran!
upload: Otpremi
domain_blocks:
add_new: Dodaj novi
created_msg: Blokiranje domena se obrađuje
destroyed_msg: Blokiranje domena je opozvano
domain: Domen
new:
create: Napravi blokadu
hint: Blokiranje domena neće sprečiti pravljenje naloga u bazi, ali će retroaktivno i automatski primeniti određene moderatorske metode nad tim nalozima.
severity:
desc_html: "<strong>Ućutkavanje</strong> će sve statuse ovog naloga učiniti nevidiljivim za sve, osim za one koji nalog već prate. <strong>Suspenzija</strong> će ukloniti sav sadržaj naloga, svu multimediju, i profilne podatke. Koristite <strong>Ništa</strong> ako samo želite da odbacite multimedijalne fajlove."
noop: Ništa
silence: Ućutkavanje
suspend: Suspenzija
title: Novo blokiranje domena
reject_media: Odbaci multimediju
reject_media_hint: Uklanja lokalno uskladištene multimedijske fajlove i odbija da ih skida na dalje. Nebitno je za suspenziju.
severities:
noop: Ništa
silence: Ućutkavanje
suspend: Suspenzija
severity: Oštrina
show:
affected_accounts:
few: Utiče na %{count} naloga u bazi
many: Utiče na %{count} naloga u bazi
one: Utiče na jedan nalog u bazi
other: Utiče na %{count} naloga u bazi
retroactive:
silence: Ugasi ućutkivanje za sve postojeće naloge sa ovog domena
suspend: Ugasi suspenzije za sve postojeće naloge sa ovog domena
title: Poništi blokadu domena za domen %{domain}
undo: Poništi
title: Blokade domena
undo: Poništi
email_domain_blocks:
add_new: Dodaj novuAdd new
created_msg: Uspešno dodao domen e-pošte na crnu listu
delete: Ukloni
destroyed_msg: Uspešno uklonjen domen e-pošte sa crne liste
domain: Domen
new:
create: Dodaj domen
title: Nova stavka u crnoj listi e-pošti
title: Crna lista adresa e-pošte
instances:
account_count: Poznati nalozi
domain_name: Domen
reset: Resetuj
search: Pretraga
title: Poznate instance
invites:
filter:
all: Sve
available: Aktivne
expired: Istekle
title: Filter
title: Pozivnice
reports:
action_taken_by: Akciju izveo
are_you_sure: Da li ste sigurni?
comment:
label: Komentar
none: Ništa
delete: Obriši
id: ID
mark_as_resolved: Označi kao rešen
nsfw:
'false': Otkrij medijske priloge
'true': Sakrij medijske priloge
report: 'Prijava #%{id}'
report_contents: Sadržaj
reported_account: Prijavljeni nalog
reported_by: Prijavio
resolved: Rešeni
silence_account: Ućutkaj nalog
status: Status
suspend_account: Suspenduj nalog
target: Cilj
title: Prijave
unresolved: Nerešeni
view: Pogledaj
settings:
bootstrap_timeline_accounts:
desc_html: Odvojite više korisničkih imena zarezom. Radi samo za lokalne i otključane naloge. Ako je prazno, onda se odnosi na sve lokalne administratore.
title: Nalozi za automatsko zapraćivanje za nove korisnike
contact_information:
email: Poslovna e-pošta
username: Kontakt korisničko ime
registrations:
closed_message:
desc_html: Prikazuje se na glavnoj strani kada je instanca zatvorena za registracije. Možete koristiti HTML tagove
title: Poruka o zatvorenoj registraciji
deletion:
desc_html: Dozvoli svima da mogu da obrišu svoj nalog
title: Otvori brisanje naloga
min_invite_role:
disabled: Niko
title: Samo preko pozivnice
open:
desc_html: Dozvoli svakome da kreira nalog
title: Otvorena registracija
show_staff_badge:
desc_html: Prikaži bedž osoblja na korisničkoj strani
title: Prikaži bedž osoblja
site_description:
desc_html: Uvodni pasus na naslovnoj strani i u meta HTML tagovima. Možete koristiti HTML tagove, konkretno <code>&lt;a&gt;</code> i <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Opis instance
site_description_extended:
desc_html: Dobro mesto za vaš kod ponašanja, pravila, smernice i druge stvari po kojima se Vaša instanca razlikuje. Možete koristiti HTML tagove
title: Proizvoljne dodatne informacije
site_terms:
desc_html: Možete pisati Vašu politiku privatnosti, uslove korišćenja i ostale legalne stvari. Možete koristiti HTML tagove
title: Proizvoljni uslovi korišćenja
site_title: Ime instance
thumbnail:
desc_html: Koristi se za preglede kroz OpenGraph i API. Preporučuje se 1200x630px
title: Sličica instance
timeline_preview:
desc_html: Prikaži javnu lajnu na početnoj strani
title: Pregled lajne
title: Postavke sajta
statuses:
back_to_account: Nazad na stranu naloga
batch:
delete: Obriši
nsfw_off: NSFW isključen
nsfw_on: NSFW uključen
execute: Izvrši
failed_to_execute: Neuspelo izvršavanje
media:
hide: Sakrij multimediju
show: Prikaži multimediju
title: Multimedija
no_media: Bez multimedije
title: Statusi naloga
with_media: Sa multimedijom
subscriptions:
callback_url: Callback URL
confirmed: Potvrđeno
expires_in: Ističe za
last_delivery: Poslednja dostava
title: WebSub
topic: Topic
title: Administracija
admin_mailer:
new_report:
body: "%{reporter} je prijavio %{target}"
subject: Nova prijava za %{instance} (#%{id})
application_mailer:
salutation: "%{name},"
settings: 'Promeni podešavanja e-pošte: %{link}'
signature: Mastodont obaveštenje sa instance %{instance}
view: 'Pogledaj:'
applications:
created: Aplikacija uspešno napravljena
destroyed: Aplikacija uspešno obrisana
invalid_url: Data adresa nije ispravna
regenerate_token: Rekreiraj pristupni token
token_regenerated: Pristupni token uspešno rekreiran
warning: Oprezno sa ovim podacima. Nikad je ne delite ni sa kim!
your_token: Vaš pristupni token
auth:
agreement_html: Pristupanjem instanci se slažete sa <a href="%{rules_path}">pravilima instance</a> i <a href="%{terms_path}">uslovima korišćenja</a>.
change_password: Bezbednost
delete_account: Obriši nalog
delete_account_html: Ako želite da obrišete Vaš nalog, možete <a href="%{path}">nastaviti ovde</a>. Bićete upitani da potvrdite.
didnt_get_confirmation: Niste dobili poruku sa uputstvima za potvrdu naloga?
forgot_password: Zaboravili ste lozinku?
invalid_reset_password_token: Token za resetovanje lozinke je neispravan ili je istekao. Zatražite novi.
login: Prijavi se
logout: Odjava
migrate_account: Pomeri u drugi nalog
migrate_account_html: Ako želite da preusmerite ovaj nalog na neki drugi, možete to <a href="%{path}">podesiti ovde</a>.
register: Registruj se
resend_confirmation: Pošalji poruku sa uputstvima o potvrdi naloga ponovo
reset_password: Resetuj lozinku
set_new_password: Postavi novu lozinku
authorize_follow:
error: Nažalost, desila se greška pri traženju udaljenog naloga
follow: Zaprati
follow_request: 'Poslali ste zahtev za praćenjen za:'
following: 'Sjajno! Sada pratite:'
post_follow:
close: Ili možete zatvoriti ovaj prozor.
return: Vrati se na profil ovog korisnika
web: Idi na veb
title: Zaprati %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}h"
about_x_months: "%{count}mesec"
about_x_years: "%{count}god"
almost_x_years: "%{count}god"
half_a_minute: Upravo sad
less_than_x_minutes: "%{count}m"
less_than_x_seconds: Upravo sad
over_x_years: "%{count}god"
x_days: "%{count}d"
x_minutes: "%{count}m"
x_months: "%{count}mesec"
x_seconds: "%{count}s"
deletes:
bad_password_msg: Dobar pokušaj, hakeri! Neispravna lozinka
confirm_password: Unesite trenutnu lozinku da bismo proverili Vaš identitet
description_html: Ovo će <strong>trajno, bespovratno</strong> ukloniti sadržaj sa Vašef naloga i deaktivirati ga. Vaše korisničko ime će ostati rezervisano da se spreči da se neko ne predstavlja kao Vi sutra.
proceed: Obriši nalog
success_msg: Vaš nalog je uspešno obrisan
warning_html: Garantovano je samo brisanje sadržaja sa ove instance. Sadržaj koji je deljen dalje će verovatno da ostavi neke tragove. Nedostupni i ugašeni serveri, kao i serveri koji su odjavljeni od primanja statusa od Vas, neće ažurirati svoje baze.
warning_title: Dostupnost rasejanog sadržaja
errors:
'403': Nemate dozvola da vidite ovu stranu.
'404': Strana koju ste tražili ne postoji.
'410': Strana koju ste tražili više ne postoji.
'422':
content: Security verification failed. Are you blocking cookies?
title: Security verification failed
'429': Uspored
'500':
content: Izvinjavamo se, nešto je pošlo po zlu sa ove strane.
title: Strana nije ispravna
noscript_html: Da biste koristili Mastodont veb aplikaciju, omogućite JavaScript. U suprotnom, probajte neku od <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">originalnih aplikacija</a> za Mastodont za Vašu platformu.
exports:
blocks: Blokirali ste
csv: CSV
follows: PRatite
mutes: Mutirali ste
storage: Multimedijalno skladište
followers:
domain: Domen
explanation_html: Ako želite da osigurate privatnost Vaših statusa, morate biti svesni ko Vas prati. <strong>Vaši privatni statusi se šalju na sve instance na kojima imate pratioce</strong>. Možda želite da ih pregledate i da uklonite one pratioce na onim instancama za koje nemate poverenja da će poštovati Vašu privatnost.
followers_count: Broj pratilaca
lock_link: Zaključajte nalog
purge: Ukloni iz pratioca
success:
few: U procesu blokiranja pratioca sa %{count} domena...
many: U procesu blokiranja pratioca sa %{count} domena...
one: U procesu blokiranja pratioca sa jednog domena...
other: U procesu blokiranja pratioca sa %{count} domena...
true_privacy_html: Zapamtite da se <strong>prava privatnost može postići samo šifrovanjem sa kraja na kraj</strong>.
unlocked_warning_html: Svako može da Vas zaprati da odmah vidi Vaše privatne statuse. %{lock_link} da biste pregledali i odbacili pratioce.
unlocked_warning_title: Vaš nalog nije zaključan
generic:
changes_saved_msg: Izmene uspešno sačuvane!
powered_by: omogućio %{link}
save_changes: Snimi izmene
validation_errors:
few: Nešto nije baš kako treba! Pregledajte %{count} greške ispod
many: Nešto nije baš kako treba! Pregledajte %{count} grešaka ispod
one: Nešto nije baš kako treba! Pregledajte greške ispod
other: Nešto nije baš kako treba! Pregledajte %{count} grešaka ispod
imports:
preface: Možete uvesti podatke koje ste izvezli sa druge instance, kao što su liste ljudi koje ste pratili ili blokirali.
success: Vaši podaci su uspešno otpremljeni i biće obrađeni uskoro
types:
blocking: Lista blokiranja
following: Lista pratilaca
muting: Lista mutiranih
upload: Otpremi
in_memoriam_html: In Memoriam.
invites:
delete: Deaktiviraj
expired: Isteklo
expires_in:
'1800': 30 minuta
'21600': 6 sati
'3600': 1 sad
'43200': 12 sati
'86400': 1 dan
expires_in_prompt: Nikad
generate: Generiši
max_uses:
few: "%{count} korišćenja"
many: "%{count} korišćenja"
one: 1 korišćenje
other: "%{count} korišćenja"
max_uses_prompt: Bez ograničenja
prompt: Generiši i podeli linkove sa drugima da im odobrite pristup ovoj instanci
table:
expires_at: Ističe
uses: Korišćenja
title: Pozovi ljude
landing_strip_html: "<strong>%{name}</strong> je korisnik na %{link_to_root_path}. Možete ga zapratiti ili komunicirati sa njim ako imte nalog bilo gde u fediversu."
landing_strip_signup_html: Ako nemate, možete se <a href="%{sign_up_path}">registrovati ovde</a>.
lists:
errors:
limit: Dostigli ste limit broja listi
media_attachments:
validations:
images_and_video: Ne može da se prikači video na status koji već ima slike
too_many: Ne može se prikačiti više od 4 fajla
migrations:
acct: korisnik@domen novog naloga
currently_redirecting: 'Profil Vam je podešen da preusmerava na :'
proceed: Sačuvaj
updated_msg: Prebacivanje postavki Vašeg naloga uspešno izmenjeno!
moderation:
title: Moderacija
notification_mailer:
digest:
body: 'Evo kratak pregled šta ste propustili na instanci %{instance} od poslednje posete od %{since}:'
mention: "%{name} Vas je pomenuo u:"
new_followers_summary:
few: Dobili ste %{count} nova pratioca! Sjajno!
many: Dobili ste %{count} novih pratioca! Sjajno!
one: Dobili ste jednog novog pratioca! Jeee!
other: Dobili ste %{count} novih pratioca! Sjajno!
subject:
few: "%{count} nova obaveštenja od poslednje posete \U0001F418"
many: "%{count} novih obaveštenja od poslednje posete \U0001F418"
one: "1 novo obaveštenje od poslednje posete \U0001F418"
other: "%{count} novih obaveštenja od poslednje posete \U0001F418"
favourite:
body: "%{name} je postavio kao omiljen Vaš status:"
subject: "%{name} je postavio kao omiljen Vaš status"
follow:
body: "%{name} Vas je zapratio!"
subject: "%{name} Vas je zapratio"
follow_request:
body: "%{name} je zatražio da Vas zaprati"
subject: 'Pratioci na čekanju: %{name}'
mention:
body: "%{name} Vas je pomenuo u:"
subject: "%{name} Vas je pomenuo"
reblog:
body: "%{name} Vam je podržao(la) status:"
subject: "%{name} je podržao(la) Vaš status"
number:
human:
decimal_units:
format: "%n%u"
units:
billion: B
million: M
quadrillion: Q
thousand: K
trillion: T
unit: ''
pagination:
next: Sledeći
prev: Prethodni
truncate: "&hellip;"
preferences:
languages: Jezici
other: Ostali
publishing: Objavljivanje
web: Veb
push_notifications:
favourite:
title: "%{name} je stavio Vaš status za omiljeni"
follow:
title: "%{name} Vas je zapratio"
group:
title: "%{count} obaveštenja"
mention:
action_boost: Podrži
action_expand: Prikaži još
action_favourite: Omiljeni
title: "%{name} Vas je pomenuo"
reblog:
title: "%{name} je podržao(la) Vaš status"
remote_follow:
acct: Unesite Vaš korisnik@domen sa koga želite da pratite
missing_resource: Ne mogu da nađem zahtevanu adresu preusmeravanja za Vaš nalog
proceed: Nastavite da zapratite
prompt: 'Zapratite će:'
sessions:
activity: Poslednja aktivnost
browser: Veb čitač
browsers:
alipay: Alipay
blackberry: Blekberi
chrome: Hrom
edge: Microsoft Edge
firefox: Firefox
generic: Nepoznati veb čitač
ie: Internet Explorer
micro_messenger: MicroMessenger
nokia: Nokia S40 Ovi Browser
opera: Opera
phantom_js: PhantomJS
qq: QQ Browser
safari: Safari
uc_browser: UCBrowser
weibo: Weibo
current_session: Trenutna sesija
description: "%{browser} sa %{platform}"
explanation: Ovo su trenutno prijavljeni veb čitači na Vaš Mastodont nalog.
ip: IP
platforms:
adobe_air: Adobe Air-a
android: Androida
blackberry: Blekberija
chrome_os: Hrom OS-a
firefox_os: Fajerfoks OS-a
ios: iOS
linux: Linuksa
mac: Mac-a
other: nepoznate platforme
windows: Vindouza
windows_mobile: Vindouz mobilnog
windows_phone: Vindouz telefona
revoke: Opozovi
revoke_success: Sesija uspešno opozvana
title: Sesije
settings:
authorized_apps: Autorizovane aplikacije
back: Nazad na Mastodonta
delete: Brisanje naloga
development: Razvoj
edit_profile: Izmena profila
export: Izvoz podataka
followers: Autorizovani pratioci
import: Uvoz
migrate: Prebacivanje naloga
notifications: Obaveštenja
preferences: Podešavanja
settings: Postavke
two_factor_authentication: Dvofaktorska identifikacija
your_apps: Vaše aplikacije
statuses:
open_in_web: Otvori u vebu
over_character_limit: ograničenje od %{max} karaktera prekoračeno
pin_errors:
limit: Već imate prikačen najveći broj tutova
ownership: Tuđi tutovi ne mogu da se prikače
private: Tutovi koji nisu javni ne mogu da se prikače
reblog: Podrška ne može da se prikači
show_more: Prikaži još
title: '%{name}: "%{quote}"'
visibilities:
private: Samo pratioci
private_long: Samo prikaži pratiocima
public: Javno
public_long: Svako može da vidi
unlisted: Neizlistano
unlisted_long: Svako može da vidi, ali nije izlistano na javnim lajnama
stream_entries:
click_to_show: Klikni da vidiš
pinned: Prikačeni tut
reblogged: podržano
sensitive_content: Osetljiv sadržaj
terms:
body_html: |
<h2>Privacy Policy</h2>
<h3 id="collect">What information do we collect?</h3>
<p>We collect information from you when you register on our site and gather data when you participate in the forum by reading, writing, and evaluating the content shared here.</p>
<p>When registering on our site, you may be asked to enter your name and e-mail address. You may, however, visit our site without registering. Your e-mail address will be verified by an email containing a unique link. If that link is visited, we know that you control the e-mail address.</p>
<p>When registered and posting, we record the IP address that the post originated from. We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server.</p>
<h3 id="use">What do we use your information for?</h3>
<p>Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:</p>
<ul>
<li>To personalize your experience &mdash; your information helps us to better respond to your individual needs.</li>
<li>To improve our site &mdash; we continually strive to improve our site offerings based on the information and feedback we receive from you.</li>
<li>To improve customer service &mdash; your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.</li>
<li>To send periodic emails &mdash; The email address you provide may be used to send you information, notifications that you request about changes to topics or in response to your user name, respond to inquiries, and/or other requests or questions.</li>
</ul>
<h3 id="protect">How do we protect your information?</h3>
<p>We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information.</p>
<h3 id="data-retention">What is your data retention policy?</h3>
<p>We will make a good faith effort to:</p>
<ul>
<li>Retain server logs containing the IP address of all requests to this server no more than 90 days.</li>
<li>Retain the IP addresses associated with registered users and their posts no more than 5 years.</li>
&