You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Efe 32bd901db6 bozulup durma artık 3 years ago
.gitignore mediaremove.sh 3 years ago
README.md mediaremove.sh 3 years ago
cal.py API terörü bitti 3 years ago
cal.sh ilk commit 3 years ago
kafeterya.py API terörü bitti 3 years ago
kafeterya.sh bozulup durma artık 3 years ago
mediaremove.sh mediaremove.sh 3 years ago

README.md

metu.life botları

Bu depo, metu.life botlarının kaynak kodlarını barındırır.

 • kafeterya_bot@metu.life
  • kafeterya.sh menüyü kafe.txt dosyasına yazar
  • kafeterya.py içeriği platformda paylaşır
 • akademik_bot@metu.life
  • cal.sh takvim kesitini cal.txt dosyasına yazar
  • cal.py içeriği platformda paylaşır

Scriptler

 • mediaremove.sh
  • Diğer mastodon temsillerinden gelen bir haftadan eski medyayı temizler