mediaremove.sh

master
Tuan 3 years ago
parent 9189153493
commit a4ddb78126
 1. 3
    .gitignore
 2. 5
    README.md
 3. 5
    cacheclear.sh
 4. 2
    cal.py
 5. 2
    cal.txt
 6. 0
    kafe
 7. 5
    kafe.txt
 8. 2
    kafeterya.py

3
.gitignore vendored

@ -3,6 +3,3 @@
# If you find yourself ignoring temporary files generated by your text editor
# or operating system, you probably want to add a global ignore instead:
# git config --global core.excludesfile '~/.gitignore_global'
# Bot harici dosyalari gormezden gel
cacheclear.sh

@ -8,3 +8,8 @@ Bu depo, [metu.life](https://metu.life) botlarının kaynak kodlarını barınd
+ [akademik_bot@metu.life](https://metu.life/@akademik_bot)
- cal.sh takvim kesitini cal.txt dosyasına yazar
- cal.py içeriği platformda paylaşır
## Scriptler
+ cacheclear.sh
- Diğer mastodon temsillerinden gelen bir haftadan eski medyayı temizler

@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/sh
# Remove locally cached copies of media attachments older than 7 days from other servers.
cd /home/mastodon/live
PATH=/home/mastodon/bin:/home/mastodon/.local/bin:/home/mastodon/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:/home/mastodon/.rbenv/shims:/home/mastodon/.rbenv/bin:/usr/bin:/bin
RAILS_ENV=production bin/tootctl media remove --days 7 > log/media_remove.log 2>&1

@ -1,7 +1,7 @@
from mastodon import Mastodon
mastodon = Mastodon(
access_token = 'top-secret',
access_token = 'LwtBGTgMZbUhDjCvd2_2tc4n6KQi5AkIrDnjwEUg9sM',
api_base_url = 'https://metu.life/'
)

@ -0,0 +1,2 @@
05/02/21:
+ Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi

@ -0,0 +1,5 @@
Günün yemeği:
+ Sardalya tava
+ Z.y. barbunya pilaki
+ Tahin helva
+ Meşrubat

@ -1,7 +1,7 @@
from mastodon import Mastodon
mastodon = Mastodon(
access_token = 'top-secret',
access_token = 'riY0Y4oyCIiHjEuNMSvEQTDKgT2gYsbTSAkeUpsG-Ps',
api_base_url = 'https://metu.life/'
)

Loading…
Cancel
Save