Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 80.0% (4 of 5 strings)

Translation: Tusky/Tusky-app
Translate-URL: https://weblate.tusky.app/projects/tusky/tusky-app/ar/
main
ButterflyOfFire 5 years ago committed by nailyk
parent eabdc01afb
commit 1de781089b
  1. 2
      fastlane/metadata/android/ar/changelogs/61.txt

@ -1,4 +1,4 @@
Tusky v7.0
توسكي الإصدار 7.0
- دعم عرض استطلاعات الرأي والتصويت وإشعارات الاقتراع
أزرار جديدة لتنقية لسان الإخطارات و حذف جميع الإخطارات

Loading…
Cancel
Save