Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (7 of 7 strings)

Translation: Tusky/Tusky-app
Translate-URL: https://weblate.tusky.app/projects/tusky/tusky-app/nb_NO/
main
Vegard Skjefstad 5 years ago committed by nailyk-weblate
parent e776488a1b
commit 1222cfa957
  1. 3
      fastlane/metadata/android/nb_NO/changelogs/68.txt

@ -0,0 +1,3 @@
Tusky v9.1
Denne versjonen sørger for kompatibilitet med Mastodon 3, og forbedrer ytelse og stabilitet.
Loading…
Cancel
Save