GNU/LİNUX Eğitim ödev 1 eklendi

master
EsatME 2 years ago
parent a253ac432c
commit 504b8f5090
  1. 8
      ders1_Esat/ödev1
  2. BIN
      ders1_Esat/İzin_tmp.jpg

@ -0,0 +1,8 @@
1- "cd" komutunun neden man sayfası yok?
"cd" bir komut değil. Kabuk içine gömülü bir dosya.
2-/dev,/mnt,/media
/dev: Fiziksel olarak cihazda bulunan aygıtlar.
/media: Çıkarılabilir medya dosyalarının montaj noktası. Örnek: CD-ROM, ZİP DRİVE, Kurulum dosyaları(ubuntu-20.04.2-live-server-amd64.iso).
/mnt: Geçici olarak monte edilmiş dosya sistemlerinin montaj noktası. Bu dizin sistem yöneticisinin bir dosya sistemini ihtiyaç duyulduğunda geçici olarak monte etmesi için bulunmaktadır.
3-/tmp dizini çıktıda neden yeşil?
Yeşil zemin üzerine siyah yazı, "sticky bit set" olan ve dizinin sahibi veya grubu dışında başkalarının da yazabileceği bir dizindir. İzin kısmında t ile gösterilir. Ls ile aldığım çıktıyı ekliyorum.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 800 KiB

Loading…
Cancel
Save